Możesz nas wesprzeć poprzez wpłaty na rachunek bankowy:

 

43 2530 0008 2059 1070 3080 0001