OPOWIEDZ SIĘ to projekt internetowy, którego głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni dla historii mówionych. Historii osób, które wyróżniają się na tle swojej społeczności, żyją po swojemu i pragną podzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Pomysł na projekt wywodzi się z fascynacji Żywą Biblioteką. Platforma internetowa, zbierająca historie osób, narażonych na wykluczenie i stereotypy, które opowiadają same o sobie, ma być poniekąd zdigitalizowaną wersją Biblioteki, do której można sięgnąć zawsze i wszędzie.

Może ona posłużyć, jako narzędzie edukacyjne, stosowane podczas zajęć antydyskryminacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ale może być atrakcyjna również dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o swoim otoczeniu, poznać tych, których nie spotykają na co dzień.

Zrealizowanie pierwszych ośmiu filmów na OPOWIEDZ SIĘ (2015/2016) było możliwe dzięki projektowi Fundacji Humanity in Action Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis” – „Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”.

W pierwszej edycji opowiedzieli się: TRANSGENDER, BEZDOMNY, MUZUŁMANKA, OSOBA ŻYJĄCA Z WIRUSEM HIV, GEJ, OSOBA GŁUCHA, TETRAPLEGIK, OSOBA Z ZANIKIEM MIĘŚNI.

Kilka miesięcy później Fundacja Humanity in Action Polska zaprosiła nas ponownie do współpracy, tym razem w ramach projektu WYMIANY na rzecz ZMIANY, przeciwdziałającemu antysemityzmowi.

W listopadzie 2016 roku zaprezentowaliśmy cztery nowe filmy, do udziału w których zaprosiliśmy młodych przedstawicieli społeczności żydowskiej w Łodzi i w Warszawie.

Borys, Miriam, Hanna i Mateusz mówią o tym, co dla nich oznacza bycie Żydem i Żydówką we współczesnej Polsce. Czym jest żydowskość? Czy możliwe jest bycie Żydem w oderwaniu od religii? Jak oni odkrywali swoje korzenie? Czy spotykają się z antysemityzmem?

Cztery filmy-historie ukazują różne perspektywy i złożoność kwestii tożsamości młodego pokolenia Żydów i Żydówek w Polsce. Ale są to także obrazy czterech młodych inspirujących postaci, do których poznania gorąco Was zachęcamy.

Trzecia odsłona OPOWIEDZ SIĘ została zrealizowana w ramach Programu Współtworzenia Wydarzeń TRANSATLANTYK FESTIVAL w Łodzi – MikroGranty 2017.
 
OPOWIEDZ SIĘ // W ŁODZI to trzy nowe filmy-historie osób, które obecnie mieszkają w Łodzi, natomiast pochodzą z zupełnie innych miejsc na świecie. O swoim życiu w Łodzi opowiedzieli: Sumaya – studentka z Omanu, Abdoulaye – muzyk z Senegalu oraz Jurij – głowa rodziny repatriantów z Kazachstanu.
 
Dla całej trójki Łódź jest aktualnie, na dłużej lub na krócej, domem. Z filmów możemy dowiedzieć się, jak czują się w naszym mieście, czy spotykają się z jakimikolwiek przejawami nietolerancji, co chcieliby tu zmienić. Z całości, stanowiącej trzy krótkie filmy, wyłania się ciekawy obraz „Innego” mieszkającego w naszym mieście – nie jest to na pewno świadectwo jednoznaczne, a raczej trzy osobiste historie ciekawych i inspirujących osób. 
 
W Łodzi, jak w każdym dużym mieście, mieszka wielu obcokrajowców, studiujących tu lub pracujących, którym ciężko zintegrować się z otoczeniem i którzy często pozostają niewidoczni, marginalizowani. Wielu łodzian nie zdaje sobie sprawy z ich obecności i z problemów, z jakimi borykają się na co dzień. 
 
Niestety coraz częściej dochodzi do mowy nienawiści i aktów agresji wobec grup mniejszościowych, a mało jest projektów promujących pozytywne wzorce – szacunku i akceptacji wobec drugiego człowieka.
W łódzkich szkołach brakuje zajęć antydyskryminacyjnych – nie ma na nie miejsca w podstawie programowej, a nauczyciele często nie wiedzą, jak je realizować, nie są do tego w żaden sposób przygotowani.
 
Projekt OPOWIEDZ SIĘ jest odpowiedzią na te braki w edukacji, stanowi nowatorską i ciekawą formą oswajania inności i promowania idei akceptacji. Jest to próba wygenerowania pozytywnego przekazu Łodzi, jako miejsca otwartego i nie bojącego się różnorodności. 

Na przełomie roku 2018 i 2019 prezentujemy kolejną edycję OPOWIEDZ SIĘ, która powstała we współpracy z Women’s Studies Centre przy Uniwersytecie Łódzkim, w ramach projektu GRACE (Gender and Cultures of Equality). Do tej edycji zaprosiłyśmy osoby z kręgu LGBTQIA: parę lesbijek, transseksualistę i mamę lesbijki. Wszystkie te osoby żyją w Łodzi i aktywnie działają na rzecz równych praw osób homoseksualnych i transseksualnych. W naszych filmach opowiadają swoją historię.