• WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

Zapraszamy na warsztaty, których celem jest otwarcie młodzieży na kwestię różnorodności kulturowej i współistnienie różnych grup mniejszościowych w społeczności lokalnej. Warsztaty pomogą w zwiększeniu zrozumienia dla osobistych konsekwencji przynależności do grup, które często bywają wykluczane. Będą stanowić idealny wstęp do dyskusji na trudne tematy, z którymi musimy się dziś zmierzyć, jak np. kryzys uchodźczy. Warsztaty oparte są o materiały edukacyjne pochodzące z podręcznika „Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”, a także o autorską platformę internetową OPOWIEDZ SIĘ, która może być wykorzystywana podczas dalszej pracy z młodzieżą. Warsztaty prowadzone będą przez edukatorki ze Stowarzyszenia O!Środek działań równościowych.

  • WARSZTATY DLA DOROSŁYCH Z JĘZYKA INKLUZYWNEGO

Warsztaty skupiają się na języku inkluzywnym, czyli języku wolnym od uprzedzeń, unikającym stereotypów i aluzji do nieistotnych detali. Język inkluzywny docenia pozytywne cechy ludzi – bez względu na ich płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, pochodzenie społeczne, religię, bezwyznaniowość czy światopogląd.

Język inkluzywny jest szczególnie ważny w środowisku pracy i na tym aspekcie skupiamy się podczas naszych warsztatów. Uczestnicy i uczestniczki mają możliwość poznania podstawowej wiedzy na temat języka inkluzywnego oraz jego praktycznego wykorzystania. Warsztaty opierają się na konkretnych przykładach; jak zmienić komunikację na bardziej włączającą i jak wysyłać bardziej inkluzywne komunikaty do swoich rozmówców i rozmówczyń.

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych i/lub online. W języku polskim lub angielskim.

 

  • ORGANIZACJA DYSKUSJI Z PRZEDSTAWICIELAMI_KAMI WYBRANYCH GRUP MNIEJSZOŚCIOWYCH

We współczesnym świecie w pracy, na ulicy, w mediach, zauważamy coraz większą różnorodność naszego społeczeństwa. Czasem mamy problem ze zrozumieniem czyjejś odrębności, nie wiem jak się zachować wobec osoby lub po prostu jesteśmy ciekawi wielokulturowości. Podczas organizowanych przez nas dyskusji tworzymy bezpieczną atmosferę do wymiany światopoglądów i przekonań. Uczestniczki i uczestnicy spotkania mogą otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania bezpośrednio od osób z różnych grup mniejszościowych.

Możliwość organizacji dyskusji w języku polskim lub angielskim.