EDUKACJA
AKTYWIZACJA
AKCEPTACJA

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w Łodzi. Prowadzimy edukację antydyskryminacyjną, poszerzającą otwartość na kwestię różnorodności kulturowej i współistnienia różnych grup mniejszościowych. Nie zamykamy się na żadne tematy. Uwrażliwiamy na akceptację i empatię, tworzymy przestrzeń do dialogu, obalamy stereotypy i dzielimy się sposobami przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Nasze autorskie warsztaty oparte o platformę internetową opowiedzsie.pl, skierowane są przede wszystkim do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych, ale także do nauczycieli_ek i edukatorów_ek. W swojej ofercie mamy także warsztaty dla osób dorosłych, które świetnie sprawdzają się w środowisku pracy w firmach i organizacjach. Zachęcamy do współpracy.

Stowarzyszenie O!ŚRODEK DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH
ul. Legionów 69/6, 91-070 Łódź
KRS: 0000655465
NIP: 7272808814
REGON: 366173352

STATUT STOWARZYSZENIA O!ŚRODEK DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH